604
امتیاز  
2
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
N_movaghar
3 ماه
دانشجو ارشد مهندسی برق
25 سال