2496
امتیاز  
755
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
n_hasannejad
10 ماه
مدیریت بازرگانی
24 سال