2068
امتیاز  
591
تعداد نظرات  
6
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
n_hasannejad
9 ماه
مدیریت بازرگانی
24 سال