2622
امتیاز  
816
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
n_hasannejad
2 سال و 9 ماه
مدیریت بازرگانی
26 سال