1066
امتیاز  
229
تعداد نظرات  
5
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
n_hasannejad
3 ماه
مدیریت بازرگانی
23 سال