2558
امتیاز  
786
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
n_hasannejad
12 ماه
مدیریت بازرگانی
24 سال