1614
امتیاز  
500
تعداد نظرات  
5
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
n_hasannejad
7 ماه
مدیریت بازرگانی
24 سال