344
امتیاز  
22
تعداد نظرات  
3
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
m_heisenberg
1 سال و 4 ماه
21 سال