1200
امتیاز  
114
تعداد نظرات  
5
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
a_naik
4 سال و 11 ماه
انسانی
19 سال