جیم - پروفایل کاربری m.saberi
2336
امتیاز  
179
تعداد نظرات  
18
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
m.saberi
4 سال و 7 ماه
بیوتکنولوژی
22 سال