2072
امتیاز  
257
تعداد نظرات  
14
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
مریم_ن_ر
4 سال و 11 ماه
مدیریت بازرگانی
29 سال