302
امتیاز  
98
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
s_haghighi
6 سال و 5 ماه
آموزش زبان
26 سال