1266
امتیاز  
268
تعداد نظرات  
5
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
s_gonah
5 سال و 12 ماه
علوم تجربی
21 سال