3245
امتیاز  
925
تعداد نظرات  
5
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Mr Ice
6 سال و 5 ماه
تجربی
74 سال