4036
امتیاز  
1051
تعداد نظرات  
14
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
ZAHRA_R
4 سال و 10 ماه
نرم افزار
23 سال