2616
امتیاز  
677
تعداد نظرات  
10
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
محمدصنعتیـ :)
5 سال و 10 ماه
نامشخص
21 سال