جیم - پروفایل کاربری mah_mahdizadeh
466
امتیاز  
79
تعداد نظرات  
2
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
mah_mahdizadeh
4 سال و 10 ماه
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
23 سال