580
امتیاز  
70
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
r_detective
4 سال و 3 ماه
علوم اجتماعی
28 سال