1608
امتیاز  
252
تعداد نظرات  
10
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
s_ghasemi
4 سال و 10 ماه
آموزش زبان انگلیسی
31 سال