2066
امتیاز  
368
تعداد نظرات  
12
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
r_reiHaaN
4 سال و 5 ماه
IT
25 سال