1112
امتیاز  
188
تعداد نظرات  
3
مقالات نوشته شده  
14
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
T_babaei
5 سال و 9 ماه
27 سال