3148
امتیاز  
923
تعداد نظرات  
13
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
f_ghasemi
5 سال و 10 ماه
مامایی
31 سال