8992
امتیاز  
3421
تعداد نظرات  
17
مقالات نوشته شده  
7
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
اونییییی زهرا
6 سال و 11 ماه
تجربی
45 سال