1436
امتیاز  
452
تعداد نظرات  
5
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
میم
5 سال و 6 ماه
تخصص
23 سال