1326
امتیاز  
15
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
11
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
pim.he
1 سال و 1 ماه
علوم آزمایشگاهی
20 سال