1626
امتیاز  
15
تعداد نظرات  
10
مقالات نوشته شده  
11
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
pim.he
2 سال و 9 ماه
علوم آزمایشگاهی
22 سال