414
امتیاز  
7
تعداد نظرات  
3
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
mohadeseh_eydi
2 سال و 4 ماه
tourism management
34 سال