1216
امتیاز  
58
تعداد نظرات  
11
مقالات نوشته شده  
3
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
star_night947
3 ماه
حسابداری
19 سال