1424
امتیاز  
112
تعداد نظرات  
11
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Siddiq
1 سال و 8 ماه
پزشکی
20 سال