1552
امتیاز  
172
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Mim_jeem_jan
2 سال و 6 ماه
22 سال