1306
امتیاز  
50
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Mim_jeem_jan
1 سال و 5 ماه
21 سال