1502
امتیاز  
1
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
5
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
مهدي اقتدارپرور
1 ماه
علوم انساني
26 سال