2808
امتیاز  
4
تعداد نظرات  
20
مقالات نوشته شده  
6
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
مهدي اقتدارپرور
3 ماه
علوم انساني
26 سال