1620
امتیاز  
206
تعداد نظرات  
11
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
arman_javan
6 ماه
23 سال