942
امتیاز  
21
تعداد نظرات  
6
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
تینا کمال احمدی
2 سال و 12 ماه
ادبیات فرانسه
25 سال