1022
امتیاز  
11
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
تینا کمال احمدی
3 ماه
ادبیات فرانسه
22 سال