812
امتیاز  
55
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
saammaan_1375
1 سال و 12 ماه
مهندسی مکانیک
23 سال