476
امتیاز  
38
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
3
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
saamaan_1375
2 ماه
مهندسی مکانیک
21 سال