812
امتیاز  
55
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
saamaan_1375
10 ماه
مهندسی مکانیک
21 سال