1350
امتیاز  
25
تعداد نظرات  
11
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
مانا منصوری
2 سال و 2 ماه
پزشکی
19 سال