1352
امتیاز  
26
تعداد نظرات  
11
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
مانا منصوری
2 سال و 5 ماه
پزشکی
19 سال