1404
امتیاز  
52
تعداد نظرات  
12
مقالات نوشته شده  
4
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
m_sepanta
4 ماه
33 سال