1340
امتیاز  
20
تعداد نظرات  
13
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
amirpour_24
4 ماه
مهندسی تکنولوژی عمران
26 سال