120
امتیاز  
10
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
a_saadati
2 سال و 9 ماه
پزشکی
24 سال