1532
امتیاز  
113
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
asal_sadeghi
1 سال و 10 ماه
علوم تجربی
17 سال