1542
امتیاز  
117
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
asal_sadeghi
3 سال و 3 ماه
تربیت بدنی
19 سال