1408
امتیاز  
154
تعداد نظرات  
11
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
s_n
9 ماه
17 سال