1414
امتیاز  
157
تعداد نظرات  
11
مقالات نوشته شده  
3
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
s_n
11 ماه
17 سال