1614
امتیاز  
157
تعداد نظرات  
12
مقالات نوشته شده  
3
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
sad_n
1 سال و 2 ماه
18 سال