1284
امتیاز  
142
تعداد نظرات  
10
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
s_n
6 ماه
17 سال