508
امتیاز  
4
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
f_shams
1 سال و 6 ماه
معماری
29 سال