812
امتیاز  
6
تعداد نظرات  
5
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
f_shams
2 سال و 2 ماه
معماری
30 سال