1738
امتیاز  
19
تعداد نظرات  
16
مقالات نوشته شده  
3
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
sedamir_s98
3 سال و 3 ماه
اقتصاد
22 سال