1738
امتیاز  
19
تعداد نظرات  
16
مقالات نوشته شده  
3
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
sedamir_s98
1 سال و 4 ماه
اقتصاد
20 سال