5594
امتیاز  
333
تعداد نظرات  
37
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
باران_رزمخواه
3 سال و 1 ماه
پزشکی
24 سال
شعری سروده خودم
دل به دریا زده
شعری سروده خودم
بود و نبود
شعری سروده خودم
آدمک فانی
او سیب باغ دیگری‌ست
دل بکن
شعری سروده خودم
آغا خان قاجاری
شعری سروده خودم
عشق بادآورده
شعری سروده خودم
من زنم!
شعری سروده خودم
انقلاب سفید
شعری سروده خودم
من شاعری دیوانه‌ام
شعری سروده خودم
عشق در باورِ من
شعری سروده خودم
من نیستم
شعری سروده خودم
سمسارِ عشق
شعری سروده خودم
صلاح عاشقی
شعری سروده خودم
تنهایی
شعری سروده خودم
وصل
شعری سروده خودم
قلب اجاره ای
شعری سروده خودم
سفر کرده
شعری سروده خودم
وقتی که دلت...
شعری سروده خودم
چشمان کلاغ
شعری سروده خودم
شعر به نرخ عشق
شعری سروده خودم
زبان عشق
شعری سروده خودم
باز آ...
شعری سروده خودم
آیا تو هم مرا...؟
این قلم، ریشه می دواند
پاره خطی برای جیمی ها
شعری سروده خودم
الغوث خدایا
شعری سروده خودم
کاش می خواستی مرا
شعری سروده خودم
دیدار آخر
شعری سروده خودم
چشمان سیاه تو
شعری سروده خودم
کی گفته جنگِ بر سرِ رای افتخار است؟
شعری سروده خودم
کافه
شعری سروده خودم
تنها نمی گذاری مرا
شعری سروده خودم
صحرای دریایی
شعری سروده خودم
هوای کی به سر داری؟
شعری سروده خودم
شهرزاد
شعری سروده خودم
برای آمدن دیر است
شعری سروده خودم
عاشقم من
شعری سروده خودم
خوابیده بر موج