1098
امتیاز  
47
تعداد نظرات  
10
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
سهیلا دباغیان
2 سال و 4 ماه
22 سال