224
امتیاز  
13
تعداد نظرات  
2
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
sadra_sepehr
3 سال و 5 ماه
زبان و ادبیات فارسی
30 سال