1686
امتیاز  
279
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
3
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
f_zarrinfar
1 سال و 9 ماه
انسانی
18 سال