1042
امتیاز  
117
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
3
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
f_zarrinfar
3 ماه
انسانی
17 سال