126
امتیاز  
13
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
M_Khaledy
2 سال و 4 ماه
متاسفانه تجررربی
18 سال