360
امتیاز  
128
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Rasa_s
3 سال و 4 ماه
یکی از انواع مهندسی
32 سال