1924
امتیاز  
61
تعداد نظرات  
15
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Z shakeri
7 ماه
انسانی
16 سال