1182
امتیاز  
40
تعداد نظرات  
8
مقالات نوشته شده  
3
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Z shakeri
5 ماه
انسانی
16 سال