148
امتیاز  
23
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
خانم فقیه
2 سال و 9 ماه
مهندسی شهرسازی
21 سال