2310
امتیاز  
55
تعداد نظرات  
18
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
z_saadi
2 سال و 12 ماه
کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه اصفهان
33 سال