1956
امتیاز  
28
تعداد نظرات  
8
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
mr m
3 سال و 4 ماه
23 سال