300
امتیاز  
0
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
زینب خیامی
1 سال و 10 ماه
مترجمی زبان انگلیسی
21 سال