300
امتیاز  
0
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
زینب خیامی
3 سال و 4 ماه
مترجمی زبان انگلیسی
23 سال