2850
امتیاز  
325
تعداد نظرات  
17
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Havva
1 سال و 3 ماه
21 سال