2968
امتیاز  
594
تعداد نظرات  
10
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
bahareh22
6 سال و 4 ماه
تجــــربی:)
20 سال