2968
امتیاز  
594
تعداد نظرات  
10
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
bahareh22
4 سال و 12 ماه
تجــــربی:)
19 سال