4134
امتیاز  
1082
تعداد نظرات  
17
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
mahsa-s
4 سال و 8 ماه
علوم تجربی
19 سال